Търговско-технически център

p

Информация

Производствено хале и административна сграда. Монолитна стоманобетонова  и метална конструкции.

Инвеститор: „ТОМИС“ ЕООД

Местоположение: Кукленско шосе, гр. Пловдив

РЗП: 1500 м²

Свържете се с нас!

Имате проект който искате да обсъдим? Не се колебайте да се свъжете с нас