Търговски комплекс за промишлени стоки с админ. част

p

Информация

Стоманобетонова конструкция, метална конструкция и фасадни панели.

Инвеститор: „АКТУАЛ ИНДЪСТРИС“ ООД

Местоположение: Кукленско шосе, гр. Плодвив

РЗП: 2500 м²

Свържете се с нас!

Имате проект който искате да обсъдим? Не се колебайте да се свъжете с нас