Печатна база, офиси и склад за готова продукция

Печатна база, офиси и склад за готова продукция

Информация Стоманобетонова и метална  конструкця с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „ФЛЕКСПАК“ ЕООД Местоположение: с. Първенец, гр. Плодвив РЗП: 1600 м² Други Промишлени и логистични обекти Печатна база, офиси и склад за готова продукция Складова база за...
Складова база за козметични продукти

Складова база за козметични продукти

Информация Стоманеботонова и метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „ Идеа – 90 “ ЕООД Местоположение: Източна Индустриална зона, гр. Плодвив РЗП: 1600 м² Други Промишлени и логистични обекти Печатна база, офиси и склад за готова...
Производствена база за пластмаси

Производствена база за пластмаси

Информация Производствена база за пластмаси – корпус 4. Стоманобетонова конструкция, метална конструкция и фасадни панели Инвеститор: „Кин Трейд“ ЕООД Местоположение: Цариградско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други Промишлени и логистични обекти...
Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Информация Метална конструкция. Фасади и покрив – послоен монтаж. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение:  гр. Брезово РЗП: 2000 м² Други промишлени и логистични обекти Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на...
Предприятие за производство на изделия от пух

Предприятие за производство на изделия от пух

Информация Стоманобетонова конструкция, метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение: с.Чоба, общ. Брезово РЗП: 4000 м² Други Промишлени и логистични обекти Печатна база, офиси и склад за готова продукция...