Производствена база за пластмаси

Производствена база за пластмаси

Информация Производствена база за пластмаси – корпус 4. Стоманобетонова конструкция, метална конструкция и фасадни панели Инвеститор: „Кин Трейд“ ЕООД Местоположение: Цариградско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други Промишлени и логистични обекти...
Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Информация Метална конструкция. Фасади и покрив – послоен монтаж. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение:  гр. Брезово РЗП: 2000 м² Други промишлени и логистични обекти Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на...
Складова база за авточасти и офиси

Складова база за авточасти и офиси

Информация Стоманобетонова и метална  конструкця, фасадни панели и послоен монтаж покрив. Инвеститор: „НЕЛАС-АВТОЧАСТИ“ ООД Местоположение: Индустриална зона Марково, гр. Плодвив РЗП: 2700 м² Други Промишлени и Логистични обекти Производствена база за пластмаси...
Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Информация Стоманобетонова и метална конструкция, послоен монтаж покрив и фасадни панели. Инвеститор: „СТРОБАЙЛС“ ЕООД Местоположение: с. Скутаре, общ. Плодвив РЗП: 3500 м² Други Промишлени и логистични обекти Производствена база за пластмаси Разширение на...
Складова база за промишлени стоки с офисна част

Складова база за промишлени стоки с офисна част

Информация Складова база за промишлени стоки с офисна част – пристройка към съществуващ склад. Стоманобетонова конструкция, метална конструкция, фасадни и покривни панели. Инвеститор: „ЕКСКОМ“ ЕООД Местоположение: ул. Братя Бъкстон, гр. Плодвив РЗП: 1600...