Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно предприятие

Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно предприятие

Информация Стоманобетонна конструкция, метална конструкция и фасадни панели. Инвеститор: „Вас Милк“ ЕООД Местоположение: гр. Садово, обл. Пловдив РЗП: 2300 м² Други промишлени и логистични обекти Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно...
Складова база за съхранение и реализация на храни и преработена селско стопанска продукция

Складова база за съхранение и реализация на храни и преработена селско стопанска продукция

Информация Стоманобетонова конструкция,метална конструкция и фасадни панели. Инвеститор: „СИНАПСИС“ ЕООД Местоположение: с.Войводиново,общ. Марица, обл. Плодвив РЗП: 1200 м² Други активни обекти Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно...
Търговско-складова база за авточасти

Търговско-складова база за авточасти

Информация Стоманобетонова конструкция,метална конструкция ,фасадни и покривни панели Инвеститор: „ДАКАР“ ООД Местоположение: Голямоконарско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1800 м² Други активни обекти Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно...
Цех за производство на вентилатори и складова база

Цех за производство на вентилатори и складова база

Информация Метална  конструкция с фасадни термопанели. Покрив – послоен монтаж вата и PVC мембрана. Площадкова инфраструктура и вертикална планировка. Инвеститор: ХЕРИКС  ООД Местоположение: с.Царацово, общ. Марица, гр.Пловдив РЗП: 1000 м² Други Промишлени и...
Склад за гуми Медина-Мед

Склад за гуми Медина-Мед

Информация Метална конструкция и фасадни панели. Площадкова инфраструктура и вертикална планировка. Инвеститор: Медина мед  ООД Местоположение: Кукленско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други Промишлени и логистични обекти Преустройство и модернизация на съществуващо...