Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Информация Стоманобетонова  и метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „АГРО БИО БАЛКАНИКА“ ЕООД Местоположение: с. Ягодово РЗП: 1000 м² Други аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция База за съхранение на зърно...
Производствена база за пластмаси

Производствена база за пластмаси

Информация Производствена база за пластмаси – корпус 4. Стоманобетонова конструкция, метална конструкция и фасадни панели Инвеститор: „Кин Трейд“ ЕООД Местоположение: Цариградско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други Промишлени и логистични обекти...
Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Информация Стоманобетонова и метална конструкция. Инвеститор: „САДИНА ПЛАНТ“ ООД Местоположение: гр. Брезово РЗП: 3000 м² Други Аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени...
Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Информация Метална конструкция. Фасади и покрив – послоен монтаж. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение:  гр. Брезово РЗП: 2000 м² Други промишлени и логистични обекти Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на...
Складова база за авточасти и офиси

Складова база за авточасти и офиси

Информация Стоманобетонова и метална  конструкця, фасадни панели и послоен монтаж покрив. Инвеститор: „НЕЛАС-АВТОЧАСТИ“ ООД Местоположение: Индустриална зона Марково, гр. Плодвив РЗП: 2700 м² Други Промишлени и Логистични обекти Производствена база за пластмаси...