Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Информация Стоманобетонова  и метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „АГРО БИО БАЛКАНИКА“ ЕООД Местоположение: с. Ягодово РЗП: 1000 м² Други аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция База за съхранение на зърно...
Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Информация Метална конструкция. Фасади и покрив – послоен монтаж. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение:  гр. Брезово РЗП: 2000 м² Други промишлени и логистични обекти Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на...
Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно предприятие

Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно предприятие

Информация Стоманобетонна конструкция, метална конструкция и фасадни панели. Инвеститор: „Вас Милк“ ЕООД Местоположение: гр. Садово, обл. Пловдив РЗП: 2300 м² Други промишлени и логистични обекти Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно...
Складова база за съхранение и реализация на храни и преработена селско стопанска продукция

Складова база за съхранение и реализация на храни и преработена селско стопанска продукция

Информация Стоманобетонова конструкция,метална конструкция и фасадни панели. Инвеститор: „СИНАПСИС“ ЕООД Местоположение: с.Войводиново,общ. Марица, обл. Плодвив РЗП: 1200 м² Други активни обекти Преустройство и модернизация на съществуващо млекопреработвателно...
Офис,шоурум,производствено складова база(шивашки цех)

Офис,шоурум,производствено складова база(шивашки цех)

Информация Стоманобетонова конструкция,метална конструкция и фасадни панели. Инвеститор: „ЖИЗАТЕКС“ ООД Местоположение: Кукленско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1200 м² Други активни обекти Офис,шоурум,производствено складова база(шивашки цех) Автосалон,Автосервиз и...