Склад за торове и препарати за растителна защита

Склад за торове и препарати за растителна защита

Информация Стоманобетонова и метална конструкция, фасадни и покривни панели. Инвеститор: ЗК „ЕДИНСТВО“ Местоположение: с. Костиево РЗП: 680 м² Други аграрни обекти Склад за торове и препарати за растителна защита Складове за съхранение на селскостопанска...
Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Складове за съхранение на селскостопанска продукция

Информация Стоманобетонова  и метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „АГРО БИО БАЛКАНИКА“ ЕООД Местоположение: с. Ягодово РЗП: 1000 м² Други аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция База за съхранение на зърно...
Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Информация Стоманобетонова и метална конструкция. Инвеститор: „САДИНА ПЛАНТ“ ООД Местоположение: гр. Брезово РЗП: 3000 м² Други Аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени...
Силозно стопанство за съхранение на оризова арпа  оризови семена и производствено хале

Силозно стопанство за съхранение на оризова арпа оризови семена и производствено хале

Информация Стоманобетонова и метални конструкции, покривни и фасадни панели. Инвеститор: „АРОН“ ООД Местоположение: гр. Съединение РЗП: 10000 м² Други Аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция Силозно складово стопанство за съхранение на...
Складово – силозно стопанство за съхранение и почистване на суровина към Предприятие за производство на продукти от пуклива  и захарна царевица

Складово – силозно стопанство за съхранение и почистване на суровина към Предприятие за производство на продукти от пуклива и захарна царевица

Информация Стоманобетонова  конструкция,метална конструкция и фасадни и покривни панели. Инвеститор: „Ти Ел Би“ ЕООД Местоположение: с. Труд, общ. Марица, обл. Плодвив РЗП: 3800 м² Други Аграрни обекти Складове за съхранение на селскостопанска продукция Силозно...