Производствена база за пластмаси

Производствена база за пластмаси

Информация Производствена база за пластмаси – корпус 4. Стоманобетонова конструкция, метална конструкция и фасадни панели Инвеститор: „Кин Трейд“ ЕООД Местоположение: Цариградско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други активни обекти Производствена база за...
Жилищен комплекс VidaVerde етап 2

Жилищен комплекс VidaVerde етап 2

Информация Стоманобетонова конструкция, топлоизолационни системи и мазилки  BAUMIT, дограми KBE, врати Hörmann. Покривни битумни керемиди TEGOLA. Вертикална планировка – SEMМELROCK. Инвеститор: НИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД Местоположение: Ягодовско шосе, гр. Плодвив РЗП:...
Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Силозно складово стопанство за съхранение на етерични маслени култури

Информация Стоманобетонова и метална конструкция. Инвеститор: „САДИНА ПЛАНТ“ ООД Местоположение: гр. Брезово РЗП: 3000 м² Други активни обекти Производствена база за пластмаси Жилищен комплекс VidaVerde етап 2 Силозно складово стопанство за съхранение на...
Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Разширение на производствено-складова сграда към предприятие за обработка на пера

Информация Метална конструкция. Фасади и покрив – послоен монтаж. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение:  гр. Брезово РЗП: 2000 м² Други активни обекти Производствена база за пластмаси Жилищен комплекс VidaVerde етап 2 Силозно складово стопанство...
Предприятие за производство на изделия от пух

Предприятие за производство на изделия от пух

Информация Стоманобетонова конструкция, метална конструкция с фасадни и покривни панели. Инвеститор: „ДАУН КРИЕЙТЪРС“ АД Местоположение: с.Чоба, общ. Брезово РЗП: 4000 м² Други активни обекти Производствена база за пластмаси Жилищен комплекс VidaVerde етап 2...