Цех за производство на вентилатори и складова база

Цех за производство на вентилатори и складова база

p Информация Метална  конструкция с фасадни термопанели. Покрив – послоен монтаж вата и PVC мембрана. Площадкова инфраструктура и вертикална планировка. Инвеститор: ХЕРИКС  ООД Местоположение: с.Царацово, общ. Марица, гр.Пловдив РЗП: 1000 м² Други...
База за съхранение на зърно

База за съхранение на зърно

p Информация Стоманобетонова  конструкция за силози и разтоварище. Площадкова инфраструктура и вертикална планировка. Инвеститор: Флора 62  ООД Местоположение: с.Граф Игнатиево, общ.Марица, гр.Пловдив РЗП: 2800 м² Други Промишлени и логистични обекти Цех за...
Склад за гуми Медина-Мед

Склад за гуми Медина-Мед

p Информация Метална конструкция и фасадни панели. Площадкова инфраструктура и вертикална планировка. Инвеститор: Медина мед  ООД Местоположение: Кукленско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1500 м² Други Промишлени и логистични обекти Цех за производство на вентилатори и...
Складова база ,, Дерони “

Складова база ,, Дерони “

p Информация Складова база ,, Дерони „. Стоманобетонова  конструкця, метална конструкция и фасадни панели Инвеститор: „Ирида Експрес“ ЕООД Местоположение: Карловско шосе, гр. Плодвив РЗП: 1600 м² Други промишлени и логистични обекти Цех за...
Склад за рекламни материали

Склад за рекламни материали

p Информация Склад за реклмани материали. Стоманобетонова  конструкця, метална конструкция и панели. Инвеститор: „Микро АСУ“ ООД Местоположение: Рогошко шосе, гр. Плодвив РЗП: 1300 м² Други Промишлени и логистични обекти Цех за производство на вентилатори и...